Proč je tak důležité mrkání?Mrkání roztírá slzný film a pomáhá při jeho výměně, odstraňuje nečistoty. Spolu s lysozymem a relativně nízkou teplotou slzného filmu tak mrkání chrání oko před záněty spojivek.

Tórické kontaktní čočky umožňují korekci astigmatismu i krátkozrakosti nebo dalekozrakosti.

Průměrná frekvence mrkání

Udává se, že člověk mrkne přibližně 5 až 15 mrknutí za minutu. 1 mrknutí trvá přibližně 0,2 až 0,3 sec. Mezi muži a ženami nebyl zjištěný výrazný rozdíl. Ženy užívající hormonální antikoncepci mrkají s frekvencí asi o třetinu vyšší. Příčina není doposud známa. Na spontánní mrkání působí i tzv. break-up time (čas od posledního mrknutí do roztržení slzného filmu). Čím je nižší, tím pacient do jisté míry častěji mrká. Tak předchází roztržení slzného filmu. Při vyšetření předního segmentu oka se určuje také frekvence mrkání, což je údaj důležitý pro zvolení správného typu kontaktních čoček. Někteří lidé mohou mít problémy s udržováním dostatečného množství slzného filmu v důsledku nedostatečného mrkání. Dodnes neexistují jednoznačné důkazy o tom, že by kontaktní čočky ovlivňovaly frekvenci spontánního mrkání. Případné zvýšení frekvence se spíše připisuje reflexnímu dráždění rohovky, obzvlášť při nošení PMMA kontaktních čoček. Zvýšení tedy není trvalé – po vyjmutí kontaktní čočky se znovu vrátí do normálu.

Kontaktní čočky a mrkání

Jak již bylo řečeno výše, kontaktní čočky vyvolávají při nasazování, vyjmutí a jiné manipulaci tzv. reflexní mrkání. Brání stíracímu efektu víček a také pravděpodobně zvyšují povrchovou teplotu rohovky. Oční sekret velice dobře přilne k povrchu hydrogelové kontaktní čočky. Během mrkání víčka přitlačují kontaktní čočku. Ostré vidění vzniká, když čočková paměť působí návrat ke strmější, ale nedeformované ploše. Při neúplném či nepravidelném mrkání, kdy kontaktní čočka vysychá, vzniká nepravidelný ohyb kontaktní čočky.

Výměna slzného filmu

Na povrchu oka se nachází velké množství nežádoucích částic, např. odumřelé buňky, hleny, bílkoviny a mikroorganizmy. Ze znečištěného prostředí se k nim ještě přidávají oxidy železa, prach, písek, smog a jiné drobné částice. Problémy nastanou, když se dostanou za kontaktní čočku, kde stagnuje slzný film. Zvýší se tím riziko toxických, zánětlivých a alergických procesů rohovky. Díky mrkání se tyto částice zpoza kontaktní čočky vyplavují procesem známým jako výměna slz, přičemž se s novými slzami dostávají za kontaktní čočku i nové částice. Denní nošení korneálních čoček se vyznačuje velkou výměnou slz – cca 10 – 17 % při každém mrknutí. Naproti měkkým kontaktním čočkám je to veliký rozdíl, výměna slz je zde jen cca 1 %. To je také jeden z důvodů, proč je nutná kontrola pohybu kontaktní čočky na oku po její aplikaci. Příliš malý pohyb může vést ke stagnaci postlentikulárniho slzného filmu.

Problémy se stagnací slz u prodlouženého či kontinuálního nošení kontaktních čoček

Vyskytují se typicky u pacientů, kteří v kontaktních čočkách přespávají. Během spánku je značně znemožněna výměna slz. Postupně se vyplavuje vodná vrstva slzného filmu, hlenová vrstva se zahušťuje a dochází k přilnutí kontaktní čočky k rohovce. Za normálních okolností se tento stav po probuzení samovolně upraví. S počátkem mrkání přichází za kontaktní čočku nový příval slz a kontaktní čočka se uvolní. Pokud se tak nestane, postačí jemná manipulace prstem přes zavřené víčko. Výzkumy ukázaly, že částice, přítomné za kontaktní čočkou těsně před spaním, byly objeveny ráno po probuzení. Jejich nebezpečí spočívá v tom, že mohou vyvolat alergické, zánětlivé a toxické reakce. Je tedy logické, že spaní v měkkých kontaktních čočkách je rizikovější. Ani po probuzení nemusí být zahájena dostatečná výměna slz, což může vyústit až v rohovkový vřed. Nositelům kontaktních čoček při prodlouženém či kontinuálním nošení je tedy doporučováno kvůli hromadění buněčného detritu na oku tzv. vynucené mrkání, a to co nejdříve po probuzení.Do podrážděných očí konzervanty nepatří

Zrak je naším nejcennějším smyslem, získáváme jím zhruba 90% informací z okolí. Moderní společnost klade na naše oči vysoké nároky. Mnoho lidí prosedí před monitorem v klimatizované kanceláři stovky hodin ročně a pohybuje se v prašném prostředí velkých měst. Takové podmínky poměrně působí nepříznivě na naše oči. Den strávený před počítačem v klimatizované kanceláři je jedním ze způsobů, jak si přivodit syndrom suchého oka, který je způsoben narušením slzného filmu oka. Ten funguje jako přirozený ochranný štít a brání bakteriím uchytit se na povrchu oka. Současně oko zvlhčuje a vytváří na něm hladký optický povrch, který nám umožňuje ostré vidění.

Syndrom suchého oka se řadí mezi civilizační choroby a vyskytuje se u čím dal vyššího počtu lidí. Na vině jsou často externí vlivy – prašné prostředí měst, klimatizace v kancelářích, dlouhé hodiny strávené před monitorem, kdy pozorovatel zapomíná mrkat a tím nedochází k roztírání slzného filmu. Syndrom suchého oka může způsobovat velmi nepříjemné vjemy – oči jsou zarudlé, pálí, štípou, člověk může v oku cítit tlak nebo mít pocit přítomnosti cizího tělesa. Může dojít i k rozostřenému vidění. Tyto projevy proto nesmíme podceňovat. Mohlo by se zdát, že se stačí odstěhovat na venkov a nechat doma počítač, ale ani to by nevyloučilo nepříjemnosti s očima jako je pálení nebo řezání, zarudnutí, tlak za očima anebo pocit cizího tělesa v oku.

Gymnastický míč je jednou z nejlepších pomůcek, který umožňuje provozovat mnohostrannou činnost upevňující vaše zdraví i fyzickou kondici.

K léčbě suchého oka se nejčastěji používají oční kapky, tzv. umělé slzy. Problémem je, že mnoho druhů očních kapek obsahuje konzervanty, které slzný film dále narušují a prohlubují tak potíže, které by měly původně řešit. Znevýhodněni jsou uživatelé kontaktních čoček, pro které nejsou kapky s konzervanty vhodné a často se musí jejich nošení během léčby vzdát. Mnoho lidí pociťuje při aplikaci očních kapek nepříjemné pocity a vyzkouší jich několik druhů, než objeví ty pravé. Na českém trhu není mnoho očních kapek bez konzervantů, jedny z nich jsou například Oxyal, které léčí syndrom suchého oka, udržují správnou vlhkost povrchu oka, redukují zarudnutí a brání proti vniku nečistot.

„S Oxyalem mám já i moji pacienti vynikající zkušenost. Snižuje únavu, zlepšuje vidění, zahání pocit suchých očí a vytváří pohodlné vidění. A hlavně nedráždí, a to ani při dlouhodobém používání“, uvedl MUDr. Josef Hycl, CSc. Lékařský ředitel Oční kliniky NeoVize (www.neovize.cz). Tyto kapky obsahují kyselinu hyaluronovou, která napomáhá rychlejší obnově epitelu rohovky a tím i regeneraci celého povrchu oka. Kyselina hyaluronová je jedním z přírodních „zázraků.“ Je důležitá pro správné hojení ran a naše tělo si ji vytváří samo. Navíc na sebe váže vodu a spolu s přítomnými minerály udržuje oko v přirozeném vlhkém prostředí.

Unaveným očím prospívá také pravidelné cvičení oční jógy, která umožní rychlejší rehabilitaci po celodenní práci, uvolní oční svaly a akomodaci. Její každodenní praktikování může pomoci předejít oční únavě a přispěje k zachování dobrého zraku bez zbytečné únavy. S principy oční jógy přišel již na přelomu devatenáctého a dvacátého století jako první americký lékař William H. Bates. Každé oko pomalu stárne a oční cvičení dokáže tento proces zpomalit. Přehled všech cvičení naleznete na www.ocnijoga.cz. Na těchto stránkách si můžete také stáhnout brožurku s dalšími informacemi a tipy ohledně zdravých očí. Doporučujeme si ji vytisknout, abyste měli návod ke cvičení vždy po ruce doma, v kanceláři nebo na cestách.

Jak na oční jógu?

Před samotným cvičením se nejprve uvolněte a protáhněte. Cviky provádějte ve chvílích, kdy se na ně můžete plně soustředit, a zásadně bez brýlí.

Rozcvičení

Zavřete oči a kývejte hlavou – dopředu, dozadu, ze strany na stranu a kolem dokola. Tím si uvolníte ztuhlou krční páteř a necháte oči odpočinout. Intenzivnější uvolnění spodní části krční páteře dosáhnete kroužením ramen. Nejprve směrem dozadu, potom dopředu. Cvičení opakujte alespoň 15 krát v každém směru.

Očima nahoru a dolů

Pohybujte očima pomalu nahoru (pohled k nebi) a dolů. Zopakujte desetkrát.

Očima do stran

Pohybujte očima z jedné strany na druhou. Hlavu mějte pořád v klidné přímé poloze. Na každou stranu se dívejte až tak daleko, jak je to možné. Opakujte desetkrát.

Očima do úhlopříčky

Nejdříve pohybujte očima šikmě do levého dolního rohu, poté pravého horního rohu. Opakujte desetkrát.

Kroužení očima

Nejprve kružte očima na jednu stranu, opakujte pětkrát a poté na druhou se stejným počtem opakování. Pokud během cviků zavřete oči, budete si zároveň masírovat i oční bulvu.

Ostření

Natáhněte před sebe ruku, ve které držíte svisle tužku. Zaostřete na horní konec tužky a ruku pomalu přibližujte. Pořád mějte zaostřeno na tužku. Obdobně můžete pohledem přecházet z tužky vzdálené od očí asi třicet centimetrů na libovolný předmět ve větší vzdálenosti (nejméně pět metrů), například strom za oknem. Zaostřete oko na tužku, pak na vzdálený předmět. Vše desetkrát opakujte. Potom na několik vteřin zavřete oči a proveďte celý postup ještě jednou. Cvičení provádějte rychle, ale důkladně, aby si oční bulva i čočka na podobnou činnost zvykaly.

Po cvičení

Na závěr celého cvičení nezapomeňte oči opět uvolnit. Přiložte na ně dlaně tak, aby oči zakrývaly, ale nedotýkaly se jich. Ujistěte se, že nikudy neprochází světlo. Snažte se myslet na pozitivní události a maximálně se uvolnit. Toto cvičení by mělo trvat alespoň tři minuty.

Kontaktní čočky pro kvalitnější život

Kontaktní čočky mnohdy pomohou zkvalitnit lidem nosícím dioptrické brýle život. Jediné, co potřebujete, je naučit se nasazovat a vyjímat čočky, dodržovat potřebnou hygienu a péči spojenou s jejich užíváním. Dnešní vyspělá doba již nabízí kontaktní čočky na všechny klasické typy očních vad, jako jsou dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus (cylindrické vady), presbyopie (vetchozrakost). Dnes již snad v každé správné prodejně optiky zákazníkovi přeměří zrak, vyberou vhodnou zkušební čočku a naučí ho, jak čočky nasadit, sundat, jak o ně pečovat se správným roztokem na kontaktní čočky a vysvětlí budoucímu uživateli správné zásady nošení.

Rozdělení kontaktních čoček

Podle používaného materiálu do dvou hlavních skupin – na tvrdé a měkké. Přičemž obě dvě skupiny mají další dělení:

  • tvrdé kontaktní čočky jsou většinou určeny pro dlouhodobější nošení, např. roční. Díky materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, nepřijímají chemikálie a výpary z prostředí a jsou také schopné nahradit přirozený tvar rohovky novým odrazivým povrchem. Proto jsou vhodné pro lidi s astigmatismem nebo narušeným tvarem rohovky. Jejich nevýhodou bohužel je, že nepropouští žádný kyslík k rohovce, což může způsobit záporné účinky, protože oko potřebuje dýchat. Jejich aplikace bývá napoprvé nepohodlná a doba přizpůsobování se oku si žádá delší období, než je docíleno optimálního pohodlí.
  • měkké kontaktní čočky mohou být hydrogelové nebo hybridní (silikon-hydrogelové). Jejich výhodou je na rozdíl od tvrdých čoček vysoká propustnost materiálu pro kyslík k rohovce. Při prvním použití díky jemnému materiálu téměř okamžitě padnou. Bohužel i měkké kontaktní čočky mají svoje nevýhody. Právě již zmíněný materiál je pro svou jemnost náchylnější k rychlému opotřebení. Musí se pravidelně měnit a nesprávným užíváním nebo špatným výběrem čoček mohou nastat komplikace. Doporučený režim nošení kontaktních čoček je 6+1, tj. jeden den v týdnu korigovat oční vadu brýlemi. Náš trh nabízí několik druhů kontaktních čoček. Záleží tedy na tom, jak dlouho je chce jejich uživatel používat, respektive, jak často je chce měnit. Podle životnosti tedy dělíme měkké  čočky na:
  • jednodenní kontaktní čočky: ráno se nasadí a večer vyhodí. Jsou řazeny k nejpohodlnějšímu a také k nejzdravějšímu typu kontaktních čoček. Odpadá u nich veškerá starost s čištěním a opečováváním. Pokud jsou kontinuální, mohou se v oku nechat i přes noc nebo na dobu spánku. V opačném případ jsou určené výhradně pro denní nošení. Tyto čočky jsou vhodné pro sportovce, lidi pracující u počítače a hlavně pro ty, kteří nepoužívají čočky dlouhodobě, tedy více než 4x týdně. Za komfort jednodenních čoček si však zákazník musí zaplatit. Avšak investice do kvalitnějších a zdravějších čoček se vyplatí mnohonásobně.
  • čtrnáctidenní kontaktní čočky: ráno se nandají a večer se z oka vyndají, tedy pokud nejsou kontinuální nebo nemají prodlouženou dobu nošení. U těchto čoček již ale musíme používat roztok pro desinfekci a opětovné získání vlhkosti.
  • měsíční kontaktní čočky: zde platí to samé, jako u čtrnáctidenních, pouze je jejich životnost jeden měsíc.

Ať už tedy jde o čočky jednodenní nebo čtrnáctidenní, měl by zákazník věnovat jejich výběru dostatek času a nechat si poradit od specialisty.

Sleva v oční optice

Chcete si pořídit dioptrické brýle v oční optice v Praze výhodně se slevou? Že v oční optice v Praze jsou brýle drahé? Že v oční optice v Praze nejde pořídit brýle výhodně se slevou? Ano, jde to. Nejen koupit dioptrické brýle výhodně se slevou v oční optice, ale dokonce si brýle pořídit v Praze. Oční optika Maja Praha nabízí výhodnou koupi brýlí se slevou nabízí. V této oční optice, se 3 provozovnami v Praze, mají slevu na brýlové obruby až 70%. Že i tak dioptrické brýle i se slevou vyjdou na mnoho tisíc? V oční optice Maja Praha to není pravda. V této oční optice nabízí komplet dioptrické brýle se slevou už za 500 Kč a to Vás určitě neporazí. Že dioptrické brýle nenosíte? Nevadí, v oční optice Maja Praha nabízí také sluneční brýle se slevou již od 300 Kč. A to není všechno, nabízí slevy v oční optice i na lyžařské a snb brýle, ty nabízí už za 349 Kč


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!