Co je to kontaktní čočka?Kontaktní čočka je šikovná optická pomůcka pro korekci zrakových vad. Narozdíl od brýlí je v přímém kontaktu s povrchem oka a neomezuje nositele tak jako brýle. Na první pohled není zřejmé, že nositel kontaktních čoček používá jakoukoli korekci zraku. Taktéž je výhodné, že v situacích, kdy brýle překážejí, ba jsou přímo nebezpečné, kontaktní čočky plní spolehlivě a bezpečně svoji funkci. Spolehlivé a bezpečné používání kontaktních čoček však vyžaduje dodržování určitých hygienických pravidel a zásad.

Tórické kontaktní čočky umožňují korekci astigmatismu i krátkozrakosti nebo dalekozrakosti. Barevné čočky neexistují už jen v bezdioptrickém provedení, ale mohou je používat i lidé, kteří potřebují korekci zraku.

Druhy kontaktních čoček

Kontaktní čočky je možné dělit podle několika kritérií:

 1. podle účelu použití (korekční, kosmetické, terapeutické)
 2. podle použitého materiálu (hydrogel, silikonhydrogel, tvrdé čočky)
 3. podle doby použití (jednodenní, dvoutýdenní, měsíční, kontinuální, roční)

V současnosti jsou předmětem zájmu veřejnosti korekční a kosmetické barevné kontaktní čočky a crazy čočky z materiálů hydrogel a silikonhydrogel, které se přehledně rozdělují podle doby použití. Právě doba a způsob používání jsou klíčové při volbě vhodného druhu kontaktních čoček pro Vás.

Jak na nandavání a vyjímání kontaktních čoček

Kontaktní čočky nasazujte vždy před aplikací make-upu a pleťových krémů. Nejlépe je očistit pleť pleťovou vodou, která odstraní kožní maz v okolí očí a víčko vám při odtahování nebude klouzat z prstu. Vždy je důležité mít důkladně umyté ruce mýdlem a osušené ručníkem, který nepouští chlupy. Nevhodné jsou papírové utěrky a ubrousky, ty zanechávají drobné chloupky, které se pak na čočce uchytí a po aplikaci v oku dřou. Mohu doporučit obyčejnou bavlněnou utěrku nebo dětskou plenu. Připravte si zrcadlo. Čím větší, tím lepší:

Gymnastický míč je jednou z nejlepších pomůcek, který umožňuje provozovat mnohostrannou činnost upevňující vaše zdraví i fyzickou kondici.

Postup nasazování kontaktních čoček

 1. Před otevřením blistru s ním zatřepejte, aby se kontaktní čočky odlepily od stěny a uvolnily do roztoku.
 2. Vyjměte čočku z blistru opatrně jen konečky prstů, nedotýkejte se jí nehty, aby nedošlo k jejímu poškození. Nehty nemusíte udržovat krátké, jak se všeobecně nositelům čoček doporučuje. Naopak při vyndávání čočky z oka se přesvědčíte, že delší nehty jsou výhodou.
 3. Čistou a neporušenou čočku položte na špičku ukazováku, utřeného do sucha. kontaktní čočka tak na prstě lépe drží, nehrozí riziko jejího upadnutí na zem a následného znečištění, čištění atd…
 4. Zkontrolujte, zda čočka není vzhůru nohama (vnitřní stranou ven). Pokud je vaše čočka opatřena indikátorem rub/líc (např. u 1.Day Acuvue Moist je to symbol 123) je čočka ve správné poloze, pokud čísla přečtete právě v tomto pořadí. Pokud užíváte čočky bez indikátoru rub/líc, je čočka ve správné poloze, pokud je zaoblená a není na okraji prohnutá.
 5. Ukazovák s čočkou dejte lehce nad úroveň očí a dívejte se na čočku z vnější strany.
 6. Čočku budeme nasazovat do pravého oka – vyplatí se při nasazování čoček vytvořit pravidlo a vždy pravým okem začínat. Předejte se tak záměně čoček.
 7. Lokty se opřete o pevnou podložku (stůl), aby se vám neklepaly ruce a přibližte se co nejblíže k zrcadlu.
 8. Pravým prostředníkem uchopte spodní víčko těsně pod řasami a táhněte jej dolů. Ukazovákem levé ruky uchopte horní víčko pravého oka a táhněte ho směrem nahoru. Je třeba vytvořit dostatečný prostor pro umístění čočky na oko.
 9. Pohled směřujte přímo do zrcadla a přiložte jemným dotykem čočku z ukazováku na oko.
 10. Uvolněte víčka a lehce zamrkejte. Pokud uvízla na čočce během nasazování nějaká drobná nečistota, je nutné čočku posunout na bělmo, tím se zvětší slzný film a je šance na vyplavení, častěji je nutné čočku vyjmout a omýt. V případě, že čočka v oku dále dře, je nutné čočku vyndat, vymýt v roztoku a zkusit nasadit znovu, popř. vyměnit čočku za novou.
 11. Nasaďte čočku do levého oka. Můžete použít stejný postup jako u oka pravého. Tj. čočka je na pravém ukazováku, pravým prostředníčkem táhněte spodní víčko levého oka dolů a levým ukazováčkem táhněte levé víčko nahoru. Někomu může více vyhovovat výměna rukou, tedy: čočka je na levém ukazováku, levým prostředníčkem táhnete spodní víčko levého oka dolů a pravým ukazováčkem táhněte levé víčko nahoru. Čočka v oku dobře sedí, pokud nikde neškrábe, nemáte rozmazané vidění, zkrátka o ní ani nevíte. To platí však pouze pokud máte čočku naaplikovanou od kontaktologa. Často se stává, že tzv. těsná aplikace se projevuje příjemněji, ale hrozí při ní přidušení rohovky. Pro dosažení lepšího komfortu při nošení kontaktních čoček doporučuji často mrkat, především při sledování monitoru PC, televizoru…, aby se čočky stále zvlhčovaly. Můžete také používat oční kapky, kterých je na trhu velký výběr. Jedna kapka do každého oka 1–2 denně oku uleví.Vyjmutí čočky z oka

Opět je důležité důkladně si umýt ruce, usušit ručníkem, jak již bylo popsáno výše. Připravte si zrcadlo. Níže popsaný postup je stejný pro levé i pravé oko:

 1. Hlavu mírně předkloňte, aby se asi 1/3 rohovky posunula pod horní víčko.
 2. Levým ukazovákem táhněte spodní víčko dolů, pravým ukazovákem posuňte čočku z rohovky na bělmo ve spodní části oka.
 3. Jemně zmáčkněte čočku palcem a ukazovákem (v půlce se vám přehne) a vyjměte ji z oka.

Vyjmutou čočku je nutné očistit a uložit do pouzdra. Existují ještě další postupy nasazování čoček. Pokud Vám uvedená a „odzkoušená“ metoda nevyhovuje a máte lepší, podělte se o ní s námi.

Silikon hydrogelové čočky

Výsledný materiál je složen z více vrstev, částice z jednoho materiálu jsou disperzovány v matrici druhého. Silikonhydrogely se vyznačují především velmi vysokou propustností pro kyslík, který je důležitý pro okysličení rohovky, a proto jsou silikonhydrogelové kontaktní čočky vhodné k prodlouženému, nebo kontinuálnímu nošení.

Co je to prodloužené a kontinuální nošení?

Prodlouženým nošením se rozumí denní používání kontaktních čoček v době přesahující 12 hodin. Kontinuálním se rozumí nepřetržité nošení kontaktních čoček po dobu 30 dnů a 29 nocí.

Výhody silikonhydroge­lových kontaktních čoček

Jak již bylo zmíněno, hlavní předností silikonhydroge­lových kontaktních čoček je vysoká propustnost pro kyslík (Dk). Další jejich velkou výhodou je větší tuhost silikonhydrogelu, proti klasickému hydrogelu, což představuje snadnější manipulaci s kontaktní čočkou.

Představuje silikonhydrogel konec klasického hydrogelu?

Mohlo by se to zdát, ale praxe ukazuje, že silikonhydrogely mají své přednosti zejména při prodlouženém, resp. kontinuálním nošení – tam vynikne jejich velká propustnost pro kyslík. Na druhou stranu je však nutno zmínit, že uživatelé, kteří hodlají na noc kontaktní čočky vyjímat, tuto vlastnost tolik neocení. Kontaktní čočka, vyrobená z kvalitního klasického hydrogelu, sice nemá takovou propustnost pro kyslík, jako silikonhydrogelová, pro denní používání ji však má zcela dostatečnou (Dk 20 a více). Proto jsou pro denní nošení vhodnější hydrogelové kontaktní čočky, jejichž vlastnosti jsou celkově vyrovnanější.

Zvlhčovací kapky – nezbytný doplněk k silikonhydro­gelovým čočkám

Používání zvlhčovacích kapek – lubrikantů – je při nošení silikonhydroge­lových kontaktních čoček téměř nezbytností. Jejich „poréznější“ materiál, umožňující několikanásobně vyšší a lepší propustnost pro kyslík, má částečně negativní efekt v podobě horší smáčivosti a větší mechanické abrazi, ve srovnání s klasickými hydrogelovými čočkami. Poznáte to např. při vyjímání kontaktní čočky z oka – silikonhydrogel bez předchozího zvlhčení vhodnými kapkami nejde vyjmout snadno. „Lepí“ se na rohovku a může způsobit její erozi. Zvlhčovacích kapek je na trhu celá řada, které budou pro Vaše potřeby nejvhodnější, Vám poradí Váš kontaktolog.

Jak získat silikonhydrogelové kontaktní čočky?

Správný postup je jako u jakýchkoli jiných kontaktních čoček:

 1. Kontaktolog zhodnotí zdravotní stav Vašich očí, provede Vám změření zrakové ostrosti a dalších parametrů Vašich očí, nutných pro aplikaci silikonhydroge­lových kontaktních čoček.
 2. Dále s Vámi bude konzultovat výběr správného druhu silikonhydroge­lových kontaktních čoček, podle naměřených parametrů.
 3. Naaplikuje Vám zkušební pár vybraných kontaktních čoček a zkontroluje mikroskopicky jejich „posazení“ na Vašich očích.
 4. Naučí Vás manipulaci s čočkami, jejich nasazování a vyjímání.
 5. Dá Vám doporučení, jaké zásady je nutné dodržovat a jakých rizik je nezbytné se vyvarovat.

Ve většině případů dostáváte zkušební pár kontaktních čoček, který můžete testovat ve Vašem prostředí. Po otestování zkušebních kontaktních čoček následuje kontrola u kontaktologa, který opět mikroskopicky zkontroluje nasazené kontaktní čočky a stav povrchu Vašich očí. Pokud je vše v pořádku, můžete kontaktní čočky používat. Další kontrola u Vašeho kontaktologa je po 6 měsících.

Správný postup při pořizování Vašich kontaktních čoček

V případě, že s kontaktními čočkami právě začínáte, nebo v jejich používání máte pauzu rok, či více, je potřeba začít návštěvou kontaktologa (očního lékaře, nebo optometristy). Oční lékař zhodnotí zdravotní stav Vašich očí, provede Vám změření zrakové ostrosti a dalších parametrů Vašich očí, nutných pro aplikaci kontaktních čoček. Dále s Vámi bude konzultovat výběr správného druhu kontaktních čoček, podle Vašich záměrů. Kontaktolog Vám rovněž naaplikuje zkušební pár vybraných kontaktních čoček a zkontroluje mikroskopicky jejich „posazení“ na Vašich očích. Naučí Vás manipulaci s čočkami, jejich nasazování a vyjímání. Naučí Vás správnému používání dezinfekčního a uchovávacího roztoku. Dá Vám doporučení, jaké zásady je nutné dodržovat a jakých rizik je nezbytné se vyvarovat. Ve většině případů dostáváte zkušební pár kontaktních čoček zdarma, který můžete testovat ve Vašem prostředí. Po otestování zkušebních kontaktních čoček (den, 2 týdny, měsíc – podle zvoleného druhu čoček) následuje kontrola u kontaktologa, který opět mikroskopicky zkontroluje nasazené kontaktní čočky a stav povrchu Vašich očí. Pokud je vše v pořádku, můžete kontaktní čočky používat. Další kontrola u Vašeho kontaktologa je po 6 měsících.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!